90 kr

TIMER, NEDRÄKNING

TIMER, NEDRÄKNING

Timern går att ställa in med nedräkning hur länge den skall vara på från det att man startat den. Enkel programmering, det finns en knapp för varje valbar tid. (15min, 30min, 60min, 2 timmar, 4 timmar, 6 timmar).

ID: 2833
Färg Vit
Varumärke Ej tillgängligt
90 kr